ទស្សនវិជ្ជាអាជីវកម្ម៖ ការច្នៃប្រឌិតភាពអត់ធ្មត់និងភាពស្មោះត្រង់

ចក្ខុវិស័យ

ដើម្បីក្លាយជាសហគ្រាសដែកថែបដែលមានការប្រកួតប្រជែងបំផុតនៅលើពិភពលោក

បេសកម្ម

ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មដែកថែបនាពេលអនាគត

ការ​យល់​ដឹង​អំពី​វប្បធម៌

ចំណេះដឹងនិងសកម្មភាព

វប្ប​ធ​ម៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន